T.Bråten Maskin AS har en 3.0 meter bred unia l drive med halm harv og stål pakkevalse. Aktuell å kjøre på stubben etter tresking om høsten for å molde inn halmrester og sette igang nedbrytingsprosessen. En overkjørsel på høsten og en om våren kan være nok til å opparbeide et brukbart såbedd. Ved bruk av skålharv er det også svært viktig at det er tørre og lagelige forhold i jorda. Den fungerer utmerket som siste finish på utført nydyrking.