Vi blir vanligvis kontaktet av kunder som ønsker å fjerne et tre eller flere trær. Det kan være ulike grunner til at tre skal fjernet, det kan være sikkerhet, sol og lysforhold, utsikt, arealdisponering, utbygginger m.m.

Vegetasjonsrydding er vanlig å utføre i forkant av byggeprosjekter men også ved opparbeidelse av utearealer.

Utførelse 

Kompleksiteten varierer veldig, ofte er det snakk om enkel trefelling, men det kan og være snakk om mer krevende seksjonsfelling eller presisjonsfelling. Forholdene ved trea er med og bestemmer hvordan arbeidet må utføres. Følgende metoder og utstyr kan benyttes: kranbil, lift, klatring med nedfiring/ rigging . Vegetasjonsrydding blir svært ofte utført med flis hoggemaskin, greiner og kvist blir mata inn i maskin og flis pellets blir strødd i terrenget men det kan og kjøres bort. Ved blir fjerna om ønskelig.

Linjerydding blir utført iht spesifikasjon frå oppdragsgiver. Alt mannskap gjennomgår innføring i retningslinjer og regelverk for den enkelte kontrakt.

Det er ikke alle oppdrag som har krav til opprydding, der det er aktuelt med opprydding blir det tatt med i tilbudet.