Plastring og fundamentering under vann er to av de fagområdene vi har tilegnet oss spesiell erfaring.