Vi utfører nydyrking av landbrukseiendom. De siste årene har vi hatt flere oppdrag i Hordaland  hvor flere har tatt opp igjen den gamle skikken med å bryte opp skog for å lage nytt landbruksareal. Nydyrking skyver vi vekk vekstjorda, fjerner stubber og røtter før arealet planeres og vekstjorda skyves tilbake på det nye landbruksarealet. Det kan også legges dreneringer og bygges overvannssystem tilpasset det enkelte tiltak.

Les mer om nydyrking på Landbruksdepartementets sider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking