Å leie inn et selskap til små og store gravejobber kan fort bli dyrt. Vi ønsker å leie ut maskiner slik at alle kan gjøre jobben selv på en enkel måte.Vi bistår med informasjon og hjelp i forbindelse med jobben som skal utføres. 
Alle leiepriser er per døgn. Ingen minimumsleie. Kan leies helger, ukedager, helgeleie, og leie over en lengre periode etter avtale. 
Her har vi utstyret som trengs for å gjøre det selv

Graving 

  • Når du skal sette opp garasje
  • Klargjøring for belegningsstein
  • Klargjøring for mur


Planering

For å forme hage etter eget ønske. 

  • Hage
  • – Gårsplass

Drenere

Grøfter for å drenere vekk vann

  • Hage
  • Gårdsplass