300’n på tur nord i arbeid får Veidekke KGS AS står for transporten